05:54, 21/01/2018

Đưa cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng

Thể Thao Ngày Nay23:54 13/11/2017

Những năm qua, Thủ đô Hà Nội luôn là nơi đi đầu trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đã giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô...Tối 13-11, nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân các thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện: Thanh Trì, Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng dự ngày hội và phát biểu với nhân dân liên thôn Cương Ngô - Cổ Điển B (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhất là trong công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng được phát huy cao độ, trở thành động lực phát triển của đất nước.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với nhân dân liên thôn Cương Ngô - Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì)

Những năm qua, Thủ đô Hà Nội luôn là nơi đi đầu trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đã giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô... Những thành tựu chung của Thủ đô có sự đóng góp to lớn và quan trọng của huyện Thanh Trì, xã Tứ Hiệp và liên thôn Cương Ngô - Cổ Điển B.

Ghi nhận liên thôn Cương Ngô - Cổ Điển B đang phát triển mạnh mẽ theo hướng thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá, nhân dân địa phương đã nắm bắt thời cơ, phát triển kinh tế hiệu quả, hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm, là mức thu nhập đáng ghi nhận so với mặt bằng chung của người dân nông thôn. Cán bộ và nhân dân liên thôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái của dân tộc; chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh...

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, biểu dương những cố gắng của Chi bộ liên thôn Cương Ngô - Cổ Điển B trong việc phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân chung sức xây dựng hạ tầng, đổi mới sản xuất theo hướng hiện đại, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp... Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng, Chi bộ liên thôn Cương Ngô - Cổ Điển B, xã Tứ Hiệp sẽ tiếp tục lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; bổ sung, chỉnh sửa quy ước, hương ước thôn, xóm cho phù hợp với tình hình thực tiễn, để nhân dân thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu, thực chất. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, cần đưa cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá, xây dựng con người mới trong thời đại mới đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, không chạy theo thành tích mà phải thiết thực, hiệu quả, có như vậy nội lực và diện mạo nông thôn mới của liên thôn Cương Ngô - Cổ Điển B mới ngày càng phát triển theo hướng bền vững.
(Theo Hanoimoi)