04:26, 18/12/2017

Hiện toàn thành phố Hà Nội có 255/386 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Thể Thao Ngày Nay22:38 08/08/2017

Chiều 8/8, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM TP Hà Nội đã thông tin về kết quả thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội quý II/2017, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.Tại Hội nghị, Bà Hoàng Thị Huyền, Phó Chánh văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM TP Hà Nội cho biết: đến nay thành phố Hà Nội đã thêm có hai huyện Đan Phượng và Đông Anh đạt chuẩn nông thôn mới. Hai huyện Thanh Trì và Hoài Đức đã hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình Trung ương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ phát biểu tại hội nghị
Tính đến tháng 7/2017, toàn thành phố Hà Nội có 255/386 xã (chiếm 66,06%) được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong số 131 xã còn lại, có 93 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 38 xã cơ bản đạt từ 10-14 tiêu chí.
Trong 6 tháng đầu năm, toàn TP tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và thương mại dịch vụ; hỗ trợ phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn, có giá trị kinh tế cao. Đến nay, toàn TP có 46 mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Vì thế, thu nhập và đời sống của nhân dân ngày một được cải thiện, Tính đến hết năm 2016, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 36 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 3,65%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, 100% trạm y tế có bác sỹ công tác khám chữa bệnh; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại một số huyện đã được nâng lên, như Đan Phượng đạt 80%; Phú Thọ 80,2%; Chương Mỹ 76%...
Tính đến hết tháng 6/2017, toàn TP dồn điền, đổi thửa được 78.748,3/76.281,6 ha (đạt 103,2%) vượt 2.466,7 ha so với kế hoạch Thành phố giao. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho các hộ nông dân cũng đã được các địa phương vào cuộc quyết liệt, đến nay toàn thành phố đã cấp được 611.370/625.257 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa (đạt 97,8%), tăng 158 giấy so với quý 1/2017. Trong đó có một số địa phương đã hoàn thành 100% như huyện Thường Tín, Phúc Thọ Thanh Trì, Thạch Thất...
Công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn hiện nay vẫn còn khó khăn. Đó là, sản xuất nông nghiệp vẫn là quy mô nhỏ, phạm vi hộ gia đình; việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất còn hạn chế, năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả đầu tư chưa cao, chưa xứng tầm nông nghiệp Thủ đô của cả nước; việc liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế, vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là nỗi lo của người dân Thủ đô.
Hệ thống hạ tầng kinh tế-kỹ thuật nông thôn đầu tư còn chưa đồng đều giữa các địa phương và thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân; hạ tầng về giao thông nông thôn, thủy lợi, điện phục vụ sản xuất nhiều nơi còn khó khăn, nhất là ờ những vùng xa trung tâm; công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường khu vực nông thôn còn nhiều hạn chế, bất cập.
Đến nay, số km đường giao thông nông thôn còn hệ thống cột điện, trạm biến áp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông còn nhiều và ở hầu hết các địa phương cần sớm được khắc phục.
Ngoài ra còn có một số chỉ tiêu còn khó khăn, như chỉ tiêu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 13,9%. Hiện nay toàn thành phố mới có 60/386 xã đạt được chỉ tiêu này. Một số huyện có tỷ lệ cao như Ba Vì, Ứng Hòa,... các xã còn tỷ lệ từ 17-25%, như vậy việc đạt được chỉ tiêu này đối với các xã là tương đói khó khăn.
, -Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch tiêu chuẩn đô thị còn thấp như: Phú Xuyên (22,5%), Mỹ Đức (30%), Ứng Hòa (31,5%), Thanh Oai (37,7),... Việc đào tạo nghề cho nông dân, nhất là nông dân ở những nơi bị thu hồi chuyển mục đích sử dụng nhiều đất nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu.